Besplatan Kurs za Pocetnike

Politika Privatnosti

Pravila o privatnosti

Ova Politika privatnosti opisuje Naše politike i procedure o prikupljanju, korišćenju i otkrivanju Vaših informacija kada koristite Uslugu i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i o tome kako Vas zakon štiti.

Koristimo Vaše lične podatke za pružanje i poboljšanje Usluge. 

Korišćenjem Usluge prihvatate prikupljanje i korišćenje informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

 

Interpretacija

Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima.

Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

 

Definicije

Za potrebe ove Politike privatnosti:

Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, u zavisnosti od slučaja.

 

• Povezano lice znači entitet koji kontroliše, kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela u kapitalu ili drugih hartija od vrijednosti koje imaju pravo da glasaju za izbor direktora ili drugog rukovodstva Uprave.

• Nalog znači jedinstveni nalog kreiran da biste pristupili našoj Usluzi ili djelovima naše Usluge.

• Veb lokacija se odnosi na www.radulevucetic.com, kojem se može pristupiti sa www.radulevucetic.com

• Usluga se odnosi na Veb lokaciju.

 

 

Pružalac usluga označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na kompanije treće strane ili pojedince zaposlene u Kompaniji da bi olakšali pružanje Usluge, da bi pružili uslugu u ime Kompanije, da bi obavljali usluge u vezi sa Uslugom ili da pomognu Kompaniji u analizi načina na koji se Usluga koristi.

 

• Usluga društvenih medija treće strane odnosi se na bilo koju veb lokaciju ili bilo koju veb lokaciju društvene mreže preko koje se Korisnik može prijaviti ili kreirati nalog za korišćenje usluge.

 

Lični podaci su svaka informacija koja se odnosi na identifikovanu osobu ili osobu koja se može identifikovati.

• Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj od strane veb-sajta, koje sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na toj veb lokaciji među brojnim upotrebama.

• Uređaj označava svaki uređaj koji može da pristupi Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

• Podaci o korišćenju odnose se na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primer, trajanje posete stranici).

 

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

 

Tehnologije za praćenje i kolačići

Koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje da bismo pratili aktivnosti na našoj usluzi i čuvali određene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su svetionici, oznake i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za poboljšanje i analizu Naše usluge.

Možete naložiti svom pretraživaču da odbije sve kolačiće ili da naznači kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke djelove naše usluge.

Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete van mreže, dok se kolačići sesije brišu čim zatvorite svoj veb pretraživač. Saznajte više o kolačićima u članku „Šta su kolačići“.

Koristimo kolačiće sesije i trajne kolačiće u dole navedene svrhe:

 

Neophodni / esencijalni kolačići

Tip: kolačići sesije

Administrira: Mi

Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih preko veb stranice i da bi vam omogućili da koristite neke od njegovih funkcija. Oni pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju lažno korišćenje korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu biti pružene, a mi koristimo ove kolačiće samo da bismo vam pružili te usluge.

Politika kolačića / Kolačići za prihvatanje obaveštenja

Tip: Trajni kolačići

Administrira: Mi

Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na veb lokaciji.

Kolačići funkcionalnosti

Tip: Trajni kolačići

Administrira: Mi

Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite veb lokaciju, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je da Vam pruže ličnije iskustvo i da izbjegnete da morate ponovo da unosite svoja podešavanja svaki put kada koristite veb lokaciju.

 

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim izborima u vezi s kolačićima, posetite našu Politiku kolačića.

 

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

• Za pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući praćenje korišćenja naše Usluge.

• Za upravljanje Vašim nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika usluge. Lični podaci koje dajete mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcijama Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.

• Za izvršenje ugovora: razvoj, usaglašenost i preuzimanje ugovora o kupovini proizvoda, artikala ili usluga koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge.

• Da vas kontaktiramo: da vas kontaktiramo e-poštom, telefonskim pozivima, SMS-om ili drugim ekvivalentnim oblicima elektronske komunikacije, kao što su push obaveštenja mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnom komunikacijom u vezi sa funkcionalnostima, proizvodima ili ugovorenim uslugama, uključujući bezbednosna ažuriranja , kada je to neophodno ili razumno za njihovu primenu.

• Da Vam pružimo vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili za koje ste se raspitivali osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije.

• Da upravljate vašim zahtjevima: Da prisustvujete i upravljate vašim zahtjevima prema nama.

Vaše lične podatke možemo da podijelimo u sledećim situacijama:

• Sa dobavljačima usluga: Vaše lične podatke možemo dijeliti sa dobavljačima usluga da bismo nadgledali i analizirali korišćenje naše usluge, da bismo Vas kontaktirali.

• Za poslovne transfere: Možemo da dijelimo ili prenesemo Vaše lične podatke u vezi sa ili tokom pregovora o bilo kakvom spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili sticanju celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.

• Sa filijalama: Vaše informacije možemo da dijelimo sa našim filijalama, u kom slučaju ćemo zahtevati od njih da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezane kompanije uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge podružnice, partnere u zajedničkom ulaganju ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.

• Sa poslovnim partnerima: Vaše podatke možemo dijeliti sa našim poslovnim partnerima da bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.

• Sa drugim korisnicima: kada djelite lične podatke ili na drugi način komunicirate na javnim površinama sa drugim korisnicima, takve informacije mogu da vide svi korisnici i mogu se javno distribuirati napolju. Ako komunicirate sa drugim korisnicima ili se registrujete preko usluge društvenih medija treće strane, vaši kontakti na usluzi društvenih medija trećih strana mogu vidjeti vaše ime, profil, slike i opis vaše aktivnosti. Slično tome, drugi korisnici će moći da vide opise Vaših aktivnosti, da komuniciraju sa Vama i vide Vaš profil.

 

Zadržavanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će zadržati Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je neophodno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Zadržaćemo i koristiti Vaše lične podatke u mjeri koja je neophodna da bismo ispunili naše zakonske obaveze (na primjer, ako se od nas traži da zadržimo Vaše podatke u skladu sa važećim zakonima), rešavamo sporove i sprovodimo naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o korišćenju za potrebe interne analize. Podaci o korišćenju se generalno čuvaju na kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste za jačanje bezbijednosti ili za poboljšanje funkcionalnosti Naše usluge, ili smo zakonski obavezni da čuvamo ove podatke u dužem vremenskom periodu.

 

Prenos Vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući lične podatke, obrađuju se u poslovnim kancelarijama Kompanije i na svim drugim mjestima gdje se nalaze strane uključene u obradu. To znači da se ove informacije mogu prenijeti na — i održavati na — računarima koji se nalaze van vaše države, pokrajine, zemlje ili druge državne jurisdikcije gde se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.

Vaš pristanak na ovu Politiku privatnosti praćen Vašim podnošenjem takvih informacija predstavlja Vašu saglasnost sa tim transferom.

Kompanija će preduzeti sve razumno neophodne korake kako bi osigurala da se vaši podaci tretiraju bezbedno iu skladu sa ovom Politikom privatnosti i da se neće izvršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili zemlji osim ako ne postoje adekvatne kontrole, uključujući bezbednost Vaši podaci i drugi lični podaci.

 

Otkrivanje Vaših ličnih podataka

 

Poslovne transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši lični podaci mogu biti prenijeti. Obavijestićemo vas prije nego što se vaši lični podaci prenesu i postanu predmet druge politike privatnosti.

 

Sprovođenje zakona

Pod određenim okolnostima, od kompanije se može zahtijevati da otkrije Vaše lične podatke ako to zahtijeva zakon ili kao odgovor na validne zahtjeve javnih organa (npr. suda ili vladine agencije).

 

Drugi zakonski zahtjevi

Kompanija može otkriti Vaše lične podatke u dobroj namjeri vjerujući da je takva radnja neophodna za:

• Poštovanje zakonske obaveze

• Zaštita i odbrana prava ili imovine Kompanije

• Spriječiti ili istražiti moguće pogrešne radnje u vezi sa Uslugom

• Zaštitite ličnu bezbijednost korisnika usluge ili javnosti

• Zaštita od pravne odgovornosti

 

Sigurnost Vaših ličnih podataka

Bezbijednost Vaših ličnih podataka nam je važna, ali imajte na umu da nijedan metod prenosa preko Interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Iako nastojimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

 

Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka

Dobavljači usluga imaju pristup Vašim ličnim podacima samo da bi obavljali svoje zadatke u naše ime i obavezni su da ih ne otkrivaju ili koriste u bilo koju drugu svrhu.

 

Email marketing

Možemo da koristimo Vaše lične podatke da bismo Vas kontaktirali sa biltenima, marketinškim ili promotivnim materijalima i drugim informacijama koje bi Vas mogle zanimati. Možete da odustanete od primanja bilo koje ili svih ovih komunikacija od Nas tako što ćete pratiti vezu za odjavu ili uputstva koja se nalaze u bilo kojoj e-poruci koju pošaljemo ili tako što ćete nas kontaktirati.

Možemo koristiti dobavljače usluga marketinga e-pošte za upravljanje i slanje e-pošte vama.

 

Privatnost djece

Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 18 godina. Mi svjesno ne prikupljamo lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i svjesni ste da nam je Vaše dijete dalo lične podatke, molimo Kontaktirajte nas. Ako postanemo svjesni da smo prikupili lične podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provjere saglasnosti roditelja, preduzimamo korake da uklonimo te informacije sa naših servera.

 

Veze ka drugim veb lokacijama

Naša usluga može sadržati veze ka drugim veb lokacijama kojima mi ne upravljamo. Ako kliknete na vezu treće strane, bićete preusmjereni na sajt te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svakog sajta koji posjetite.

Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih sajtova ili usluga trećih strana.

 

Promjene ove Politike privatnosti

Možemo s vremena na vrijeme ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavijestićemo Vas o svim promjenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavijestićemo vas putem e-pošte i/ili istaknutog obaveštenja na našoj usluzi prije nego što promena stupi na snagu i ažurirati datum „Poslednje ažuriranje“ na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za bilo kakve promjene. Promjene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada se objave na ovoj stranici.

 

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

• Imejlom: [email protected]