Besplatan Kurs za Pocetnike

Uslovi Koriscenja

Hvala sto ste posjetili ovu web stranicu. Posjetom/Upotrebom ovog sajta prihvatate njene Uslove Koriscenja i Politiku Privatnosti. Trebalo bi pažljivo da pregledate našu Politiku privatnosti i ove Uslove i odmah prestanete da koristite našu veb stranicu ako se ne slažete sa ovim Uslovima.

U ovim Uslovima, „nas“, „mi“ i „naš“ znači www.radulevucetic.com i naša povezana preduzeća.

1. Registracija

Možda ćete morati da budete registrovani član da biste pristupili određenim funkcijama naše veb stranice.

Kada se registrujete i aktivirate svoj nalog, daćete nam lične podatke kao što su vaše ime i adresa e-pošte. Morate osigurati da su ove informacije tačne i aktuelne. Mi ćemo postupati sa svim ličnim podacima koje prikupimo u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Kada se registrujete i aktivirate svoj nalog, mi ćemo vam dati korisničko ime i lozinku. Vi ste odgovorni za čuvanje ovog korisničkog imena i lozinke bezbednim i odgovorni ste za svu upotrebu i aktivnosti koje se obavljaju pod ovim korisničkim imenom.

Da biste kreirali nalog, morate biti:

• najmanje 18 godina života;

• posjeduje zakonsko pravo i mogućnost da sa nama sklopi pravno obavezujući ugovor; i

• pristajete i garantujete da koristite veb lokaciju u skladu sa ovim Uslovima.]

 

2. Obaveštenje o naplati

Prikupljamo lične podatke o vama kako bismo odgovorili na vaše upite, obradili vašu registraciju i u svrhe drugačije navedene u našoj politici privatnosti.

Te informacije možemo otkriti trećim stranama koje nam pomažu u pružanju naših usluga (uključujući dobavljače informacionih tehnologija, dobavljača, komunikacija i naše poslovne partnere) ili u skladu sa zakonom. Ako ne dostavite ove informacije, možda nećemo moći da vam pružimo sve naše usluge.

 

Naša politika privatnosti objašnjava: (i) kako čuvamo i koristimo, i kako možete da pristupite i ispravite svoje lične podatke; (ii) kako možete da uložite žalbu u vezi sa rukovanjem vašim ličnim podacima; i (iii) kako ćemo postupati sa bilo kojom žalbom. Ako želite dodatne informacije o našim politikama privatnosti ili praksi, kontaktirajte nas na [email protected].

 

Dajući nam svoje lične podatke, saglasni ste sa prikupljanjem, upotrebom, skladištenjem i otkrivanjem tih informacija kako je opisano u Politici privatnosti i ovim Uslovima.

 

2.1. Politika refundiranja

Bez garancija: Ne obećavamo, ne garantujemo ili garantujemo uspeh bilo kog poslovanja koje vodite vi ili bilo koji od korisnika nasih usluga. Brojni tržišni faktori utiču na ishod, uspeh ili neuspeh potencijalnih ili tekućih poslovnih poduhvata svakog korisnika. Nijedna od usluga koje se pružaju na sajtu ne treba da se tumači kao garancija za bilo koji određeni rezultat. Po isključivom i apsolutnom nahođenju nasih proizvoda ili usluga, i podložno pregledu nasih aktivnosti pregleda svakog korisnika, možemo odobriti potpun ili delimičan povraćaj novca korisniku ako navedeni korisnik podnese pismeni zahtev za povraćaj sredstava u roku od četrnaest (14 ) dana plaćanja određenog kursa ili usluge pretplate. Svaki povraćaj novca je diskreciono pravo www.radulevucetic.com. Ako se smatra da je gledana značajna količina sadržaja ili se sumnja da je kupac iskoristio povraćaj novca, on možda neće biti odobren.

 

Sadržaj: www.radulevucetic.com mogu, po sopstvenom i apsolutnom nahođenju, ukloniti, ažurirati, promeniti i/ili zameniti bilo koji deo usluge. www.radulevucetic.com  može to učiniti iz bilo kog razloga, na primer ako sadržaj postane zastareo ili bez ikakvog razloga.

 

3. Tačnost, potpunost i ažurnost informacija

Informacije na našoj veb stranici nisu sveobuhvatne i imaju za cilj da pruže rezime obuhvaćene teme.

Iako koristimo sve razumne pokušaje da obezbedimo tačnost i potpunost informacija na našoj veb stranici, u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, uključujući zakon o potrošačima, ne dajemo nikakvu garanciju u vezi sa informacijama na ovoj veb stranici. Trebalo bi da pratite sve promjene u informacijama sadržanim na ovoj veb stranici.

Ne snosimo odgovornost prema vama ili bilo kome drugom ako dođe do smetnji ili oštećenja vaših računarskih sistema u vezi sa korišćenjem ove veb stranice ili povezane veb stranice. Morate preduzeti sopstvene mjere predostrožnosti kako biste osigurali da sve što izaberete za svoju upotrebu sa naše veb stranice ne sadrži viruse ili bilo šta drugo (kao što su crvi ili trojanski konji) što može ometati ili oštetiti rad vaših računarskih sistema.

Možemo, s vremena na vreme i bez obaveštenja, da promijenimo ili dodamo veb lokaciju (uključujući Uslove) ili informacije, proizvode ili usluge opisane na njoj. Međutim, ne obavezujemo se da ažuriramo veb lokaciju. Ne snosimo odgovornost prema vama ili bilo kome drugom ako dođe do grešaka u informacijama na veb lokaciji ili ako te informacije nisu ažurne.

4. Promocije i takmičenja

Za određene kampanje, promocije ili takmičenja mogu da važe dodatni uslovi i odredbe. Ako želite da učestvujete u takvoj kampanji, promociji ili takmičenju, potrebno je da pristanete na relevantne odredbe i uslove koji se primenjuju na tu kampanju, promociju ili takmičenje. U slučaju bilo kakve nedoslednosti između ovih odredbi i uslova i ovih Uslova, ovi uslovi i odredbe će preovladati.

5. Povezani sajtovi

Naša veb lokacija može da sadrži veze ka veb lokacijama kojima upravljaju treća lica. Te veze su obezbeđene radi pogodnosti i možda neće ostati aktuelne niti će se održavati. Osim ako je izričito drugačije navedeno, mi ne podržavamo i nismo odgovorni za sadržaj na tim povezanim veb lokacijama i nemamo kontrolu ili prava na tim povezanim veb lokacijama.

6. Prava intelektualne svojine

Osim ako nije drugačije naznačeno, posedujemo ili licenciramo od trećih strana sva prava, vlasništvo i interese (uključujući autorska prava, dizajne, patente, žigove i druga prava intelektualne svojine) na ovoj veb stranici i u celom materijalu (uključujući sav tekst, grafiku, logotipe, audio i softver) koji su dostupni na ovoj veb stranici (Sadržaj).

Vaše korišćenje ove veb stranice i korišćenje i pristup bilo kom Sadržaju ne daje ili prenosi nikakva prava, vlasništvo ili interes na vas u vezi sa ovom veb lokacijom ili Sadržajem. Međutim, mi vam dodeljujemo licencu za pristup veb-sajtu i pregled Sadržaja pod uslovima i odredbama navedenim u ovom Ugovoru i, gde je primenljivo, kao što smo izričito ovlastili mi i/ili naši davaoci licence treće strane.

Bilo kakva reprodukcija ili redistribucija ove veb stranice ili sadržaja je zabranjena i može rezultirati građanskim i krivičnim kaznama. Pored toga, ne smete kopirati Sadržaj na bilo koji drugi server, lokacija ili podrška za objavljivanje, reprodukciju ili distribuciju je izričito zabranjena.

Zabranjena je svaka druga upotreba, kopiranje ili reprodukcija ovog veb-sajta, sadržaja ili bilo kog njegovog dela, osim u mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom.

7. Nema komercijalne upotrebe

Ova veb stranica je samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smete da menjate, kopirate, distribuirate, prenosite, prikazujete, izvodite, reprodukujete, objavljujete, licencirate, komercijalno iskorišćavate, kreirate izvedena dela iz, prenosite ili prodajete bilo koji Sadržaj, softver, proizvode ili usluge sadržane na ovoj veb stranici. Ne smete da koristite ovu veb lokaciju, ili bilo koji njen sadržaj, u bilo kakve komercijalne svrhe, uključujući bilo koju aktivnost oglašavanja ili generisanja prihoda od oglašavanja na vašoj veb stranici.

 

8. Neprihvatljiva aktivnost

Ne smete da činite nikakve radnje za koje smatramo da su neprikladne, nezakonite ili zabranjene bilo kojim zakonima koji se primenjuju na našu veb stranicu, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

• svaki čin koji bi predstavljao povredu bilo privatnosti (uključujući postavljanje privatnih ili ličnih podataka bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog zakonskog prava pojedinaca;

• korišćenje ove veb stranice za klevetu ili klevetu nas, naših zaposlenih ili drugih pojedinaca;

• otpremanje datoteka koje sadrže viruse koji mogu prouzrokovati štetu našoj imovini ili imovini drugih pojedinaca;

• objavljivanje ili prenošenje na ovu veb stranicu bilo kog neovlašćenog materijala uključujući, ali ne ograničavajući se na, materijal koji bi, po našem mišljenju, mogao da izazove uznemiravanje, ili koji je klevetnički, rasistički, opscen, preteći, pornografski ili na neki drugi način ili koji je štetan za ili u suprotnosti sa našim sistemima ili sistemima treće strane ili mrežnom sigurnošću.

 

Ako vam dozvolimo da objavite bilo koju informaciju na našoj veb stranici, imamo pravo da uklonimo ove informacije po sopstvenom nahođenju i bez obaveštenja.

 

9. Garancije i odricanja odgovornosti

U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući zakon o potrošačima, ne dajemo nikakve garancije ili izjave o ovoj veb stranici ili Sadržaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije ili izjave da će biti potpuni, tačni ili ažurni, da pristup će biti nesmetan ili bez grešaka ili bez virusa, ili da će ova veb lokacija biti bezbedna.

Zadržavamo pravo da ograničimo, suspendujemo ili ukinemo bez obaveštenja vaš pristup ovoj veb stranici, bilo kom Sadržaju ili bilo kojoj funkciji ove veb stranice u bilo koje vrijeme bez obaveštenja i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, troškove, štetu ili odgovornost koja može nastati kao rezultat.

10. Odgovornost

U najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući zakon o potrošačima, ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo koji direktan i indirektan gubitak, štetu ili trošak – bez obzira na način na koji je nastao – koji može nastati usled vaše upotrebe naše veb stranice i/ili informacije ili materijale koji se nalaze na njoj, ili kao rezultat nedostupnosti ove veb stranice i/ili činjenice da su određene informacije ili materijali sadržani na njoj netačni, nepotpuni ili neažurni.

11. Nadležnost i merodavno pravo

Vaše korišćenje veb stranice i ovih Uslova regulisani su zakonom i podvrgavate se neisključivoj nadležnosti sudova koji vrše nadležnost.

9. Garancije i odricanja odgovornosti

U maksimalnoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući zakon o potrošačima, ne dajemo nikakve garancije ili izjave o ovoj veb stranici ili Sadržaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije ili izjave da će biti potpuni, tačni ili ažurni, da pristup će biti nesmetan ili bez grešaka ili bez virusa, ili da će ova veb lokacija biti bezbjedna.

Zadržavamo pravo da ograničimo, suspendujemo ili ukinemo bez obaveštenja vaš pristup ovoj veb stranici, bilo kom Sadržaju ili bilo kojoj funkciji ove veb stranice u bilo koje vrieme bez obaveštenja i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak, troškove, štetu ili odgovornost koja može nastati kao rezultat.

10. Odgovornost

U najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući zakon o potrošačima, ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo koji direktan i indirektan gubitak, štetu ili trošak – bez obzira na način na koji je nastao – koji može nastati usled vaše upotrebe naše veb stranice i/ili informacije ili materijala koji se nalaze na njoj, ili kao rezultat nedostupnosti ove veb stranice i/ili činjenice da su određene informacije ili materijali sadržani na njoj netačni, nepotpuni ili neažurni.

11. Nadležnost i merodavno pravo

Vaše korišćenje veb stranice i ovih Uslova su regulisani zakonom i podvrgavate se neisključivoj nadležnosti sudova koji vrše  njihovu nadležnost.

12. Termin

12.1 Ovaj Ugovor počinje kada prihvatimo vašu prijavu i kada platite Naknadu („Datum početka“).

12.2 Ovaj Ugovor će biti na snazi u periodu od dvanaest (12) kalendarskih meseci, do Datuma završetka navedenog u aplikaciji ili kada bude raskinut u skladu sa ovim Ugovorom, u zavisnosti od toga šta je ranije.